Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureș

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

Arbitraj comercial

Avantajele arbitrajului comercial

Taxe arbitrale

Regulamentul și regulile de procedură arbitrală

Arbitraj comercial - Avantajele arbitrajului comercial

 • Comisia de arbitraj comercial intern și internațional organizată pe lângă CCI MUREȘ reprezintă o instituție cu caracter permanent care judecă litigiile patrimoniale interne și internaționale dintre comercianți - persoane fizice sau juridice
 • Comisia de arbitraj are regulament propriu și reguli proprii de procedura arbitrală; aceste reglementări au la bază prevederile art. 5, lit. j din Decretul Lege nr.139/ 1990 privind camerele de comerț și industrie din România și art. 340-370 din Codul de procedură civilă
 • Activitatea de judecată se desfășoară pe tot parcursul anului, fără întrerupere
 • Judecătorii care judecă în arbitraj se numesc arbitri
 • Hotărârea de soluționare în arbitraj se numește hotărâre arbitrală
 • Judecarea litigiilor și pronunțarea hotărârilor arbitrare se îndeplinesc de către tribunalul arbitral
 • Tribunalul arbitral se formează din arbitri numiți chiar de către părțile în litigiu; președintele comisiei de arbitraj desemnează arbitrii numai când aceștia nu sunt desemnați de către părți
 • Hotărârea arbitrală se pronunță după prima dezbatere de fond; ea este definitivă, obligatorie și executorie; această hotărâre devine titlu executoriu prin investirea sa ca formulă executorie de către instanța competentă conform art. 368 din Codul de procedură civilă
 • Hotărârea arbitrală astfel investită are puterea și efectele unei hotărâri judecătorești și se execută silit prin Executorul judecătoresc, întocmai ca și o hotărâre judecătorească
 • Judecarea litigiilor prin arbitraj garantează: confidențialitatea arbitrajului, independență și imparțialitatea arbitrilor și egalitatea de tratament a părților în litigiu, respectarea dreptului la apărare și contradictorialitatea dezbaterilor
 • Taxele arbitrale percepute pentru soluționarea litigiilor sunt moderate și accesibile; se pot acorda și anumite facilități de plată
 • Hotărârea arbitrală se pronunță în termene foarte scurte, de circa 2 luni în arbitrajul intern și de circa 3 luni în arbitrajul internațional

CLAUZA DE ARBITRAJ RECOMANDATĂ DE CCIA MUREȘ PENTRU A FI INCLUSĂ ÎN CONTRACTELE COMERCIALE

"Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerț si Industrie a Județului Mureș în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere. Hotărârea arbitrala este definitiva si obligatorie."

În cazul în care se furnizează produse, execută lucrări sau prestează servicii numai pe bază de factură fiscală - deci fără încheierea unui contract - se va specifica pe fiecare factură fiscală scadența plății și clauza de arbitraj prin menționarea următorului text: "Termenul de plată este de ____ zile. Orice litigiu, nerezolvat pe cale amiabilă, se soluționează prin arbitrajul comercial organizat de C.C.I .Mureș". În facturile listate la calculator, textul se tehnoredactează odată cu completarea facturii. În facturile completate manual, textul se înscrie prin aplicarea unei ștampile dreptunghiulare care conține textul sus menționat.