Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureş

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

Arbitraj comercial

Avantajele arbitrajului comercial

Taxe arbitrale

Regulamentul şi regulile de procedură arbitrală

Arbitraj comercial - Avantajele arbitrajului comercial

 • Comisia de arbitraj comercial intern şi internaţional organizată pe lângă CCI MUREŞ reprezintă o instituţie cu caracter permanent care judecă litigiile patrimoniale interne şi internaţionale dintre comercianţi - persoane fizice sau juridice
 • Comisia de arbitraj are regulament propriu şi reguli proprii de procedura arbitrală; aceste reglementări au la bază prevederile art. 5, lit. j din Decretul Lege nr.139/ 1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România şi art. 340-370 din Codul de procedură civilă
 • Activitatea de judecată se desfăşoară pe tot parcursul anului, fără întrerupere
 • Judecătorii care judecă în arbitraj se numesc arbitri
 • Hotărârea de soluţionare în arbitraj se numeşte hotărâre arbitrală
 • Judecarea litigiilor şi pronunţarea hotărârilor arbitrare se îndeplinesc de către tribunalul arbitral
 • Tribunalul arbitral se formează din arbitri numiţi chiar de către părţile în litigiu; preşedintele comisiei de arbitraj desemnează arbitrii numai când aceştia nu sunt desemnaţi de către părţi
 • Hotărârea arbitrală se pronunţă după prima dezbatere de fond; ea este definitivă, obligatorie şi executorie; această hotărâre devine titlu executoriu prin investirea sa ca formulă executorie de către instanţa competentă conform art. 368 din Codul de procedură civilă
 • Hotărârea arbitrală astfel investită are puterea şi efectele unei hotărâri judecătoreşti şi se execută silit prin Executorul judecătoresc, întocmai ca şi o hotărâre judecătorească
 • Judecarea litigiilor prin arbitraj garantează: confidenţialitatea arbitrajului, independenţă şi imparţialitatea arbitrilor şi egalitatea de tratament a părţilor în litigiu, respectarea dreptului la apărare şi contradictorialitatea dezbaterilor
 • Taxele arbitrale percepute pentru soluţionarea litigiilor sunt moderate şi accesibile; se pot acorda şi anumite facilităţi de plată
 • Hotărârea arbitrală se pronunţă în termene foarte scurte, de circa 2 luni în arbitrajul intern şi de circa 3 luni în arbitrajul internaţional

CLAUZA DE ARBITRAJ RECOMANDATĂ DE CCIA MUREŞ PENTRU A FI INCLUSĂ ÎN CONTRACTELE COMERCIALE

"Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ si Industrie a Judeţului Mureş în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere. Hotărârea arbitrala este definitiva si obligatorie."

În cazul în care se furnizează produse, execută lucrări sau prestează servicii numai pe bază de factură fiscală - deci fără încheierea unui contract - se va specifica pe fiecare factură fiscală scadenţa plăţii şi clauza de arbitraj prin menţionarea următorului text: "Termenul de plată este de ____ zile. Orice litigiu, nerezolvat pe cale amiabilă, se soluţionează prin arbitrajul comercial organizat de C.C.I .Mureş". În facturile listate la calculator, textul se tehnoredactează odată cu completarea facturii. În facturile completate manual, textul se înscrie prin aplicarea unei ştampile dreptunghiulare care conţine textul sus menţionat.