Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureş

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

Infrastructură

Resurse naturale: principala resursă naturală a judeţului o constituie gazul metan. 62,5% din totalul producţiei naţionale este extrasa pe teritoriul judeţului Mureş. Altă resursă importantă o constituie pădurile întinse de foioase şi conifere care ocupă 2.161,7 km2, aproximativ 30% din suprafaţa judeţului. Resurse importante sunt constituite şi din zăcămintele de sare, rocile pentru materiale de construcţie şi izvoarele minerale şi clorosodice.

Din totalul drumurilor publice de 1845 km, 357 km reprezinta drumurile de interes national si 1488 km drumurile de importanţă judeţeana si comunală. Judeţul Mureş este traversat de drumul european E 60 ( Bucureşti - Ploieşti - Braşov - Sighişoara - Târgu Mureş -Cluj Napoca - Oradea - Budapesta - Viena).

Judeţul Mureş dispune de o reţea de căi ferate totalizând 328 km, din care 87 km linii electrificate. Magistrala de importanţă europeană Bucureşti - Sighişoara - Războieni - Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihorului leagă judeţul de marile capitale ale Europei. Densitatea este de 70 km / 1000 kmp de teritoriu, ocupând locul 5 pe ţară.

Municipiul Târgu-Mureş dispune de un aeroport internaţional situat la Recea, la 12 km de reşedinţa judeţului pe drumul european E60 ce leagă Târgu-Mureş de Cluj-Napoca. Amplasat într-o poziţie strategică în centrul ţării aeroportul este poarta de acces spre inima Transilvaniei. În prezent deserveşte un areal geografic de 24.000 kmp, cu o populaţie aproximativă de 1,5 milioane de locuitori, cuprinzând 4 judeţe: Mureş, Bistriţa, Harghita, Covasna.

Finalizarea proiectului de construcţie a PARCULUI INDUSTRIAL în zona aeroportului va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a judeţului prin intensificarea traficului aerian şi absorbţia forţei de muncă disponibilizată în zonă. Proiectul a fost iniţiat de Consiliul Judetean Mureş şi a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul PHARE, fiind cofinantat şi de Guvernul României. Lucrările de construcţie sunt in curs, urmând a se finaliza în anul 2005.

Capacitatea centralelor telefonice este constituita in cea mai mare parte din linii în reţea automată.În judeţul Mureş este introdusă reţeaua de telefonie mobilă în sistem GSM.

Pe teritoriul judeţului se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române precum şi programele televiziunilor particulare ANTENA 1 şi PRO TV care au înfiinţat şi posturi locale. În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de televiziune prin cablu care funcţionează în oraşele mari şi permite recepţionarea a numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate.

În Târgu Mureş, funcţionează un post public de radio, pe unde medii, cu emisiuni în limba română, maghiară şi germană, căruia i se adaugă şi numeroase alte posturi private pe unde ultrascurte.

Informaţiile scrise se difuzează prin cel puţin 5 ziare locale, alte reviste şi publicaţii locale.

Economia judeţului este susţinută de prezenţa societăţilor bancare şi de asigurări cu capital de stat sau privat. Majoritatea băncilor au sucursale şi filiale atât în municipiul de reşedinţă cât şi în oraşele principale. Dintre cele mai importante enumerăm: Banca Naţională a României, Banca Comercială Româna, Banca Română de Dezvoltare - Groupe Société Générale, Banca Agricolă - Raiffeisen Bank, Banca Ion Ţiriac, Bancpost, Banca Transilvania, Banca Comercială Carpatica, ABN Amro Bank, Unicredit, Banca Românească etc. Banca de Credit şi Dezvoltare ”Romexterra” are sediul central la Tg.Mureş.

Datorită resurselor sale, judeţul Mureş ocupă primul loc pe ţară după lungimea conductelor de distribuţie a gazelor şi locul al doilea după cantitatea de gaze distribuite. Lungimea conductelor din reţelele de gaze naturale este de 2.896,2 km.

Transportul urban de călători se asigură numai cu ajutorul autobuzelor.

Municipiul Târgu Mureş este un centru universitar, medical si cultural (teatre, filarmonică) cu tradiţie şi dispune de un sistem de educaţie solid şi flexibil, gata să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Reţeaua şcolară cuprinde 420 de grădiniţe, 455 şcoli generale, 35 de licee, 25 şcoli profesionale, 17 şcoli postliceale. În judeţ funcţionează 5 instituţii de învăţământ superior cu 14 facultăţi cu peste 6200 de studenţi.

Biblioteca judeţeană, fondată în 1913, dispune de un important fond de carte, care ajunge la circa 800.000 volume. Există şi numeroase alte biblioteci publice, şcolare şi ale instituţiilor de învăţământ superior.

Judeţul Mureş se numără printre judeţele cu cel mai ridicat nivel de instruire, gradul de alfabetizare al populaţiei adulte fiind de 98%.

« Înapoi