Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureș

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

Județul Mureș

Descriere generală
Populația și principalele așezări
Structura economică
               Industrie
               Agricultură
               Turism
Infrastructură

 

Descriere generală

Județul Mureș este așezat în zona central-nordică a României, în centrul Transilvaniei, una din cele trei mari provincii istorice ale țării, între meridianele 23º55' și 25º14' longitudine estică și paralele de 46º09' și 47º00' latitudine nordică.

Suprafața județului este de 671.400 hectare (2,8 % din suprafața țării ), din care:

  • agricolă: 4.097,8 km2
  • fond forestier: 2.161,7 km2
  • ocupată cu construcții: 170,8 km2
  • ocupată cu drumuri și căi ferate: 110,2 km2
  • ape și bălți: 63,8 km2
  • alte suprafețe: 109,9 km2

Județele limitrofe sunt: Alba, Cluj, Bistrița Năsăud, Harghita, Suceava, Brașov și Sibiu.

Relieful județului are în cea mai mare parte aspect de depresiune intracarpatică, ce coboară ușor în trepte, de pe piscurile vulcanice ale Munților Călimani (2100 m) și ai Gurghiului spre mijlocul Câmpiei Transilvaniei ( 280 m) brăzdată fiind de Valea Mureșului și fragmentată de afluenții acestuia.

Râul Mureș, unul dintre cele mai mari râuri din România străbate județul pe o lungime de 180 km, iar râurile Târnava Mare, Târnava Mică, Gurghiu, Niraj sunt cei mai importanți afluenți de pe teritoriul județului. În vestul județului se află două salbe de lacuri, amenajate pentru pescuit și recreere, cu o suprafață de peste 400 ha. În stațiunea Sovata se găsește lacul heliotermic Ursu cu apă sărată cu deosebite calități terapeutice.

Clima este temperat continentală, cu diferențe între zonele deluroase și montane, temperatura medie anuală este de 8-9° C în zona de vest și 2-4 ° C în zona de est. Precipitațiile variază între 550 mm pe an în partea de vest și 1000 -1200 mm pe an în zona montană. Vânturile predominante sunt cele de vest și nord-vest, cu intensitate și frecvență mijlocie.

Suprafața împădurită ocupă 2.161,7 km2, aproximativ 30% din totalul suprafeței județului. În etajul montan pădurile sunt formate din rășinoase (brad, în special) amestecate fag, anin alb și negru. Etajul de deal și podiș este ocupat de păduri de gorun, amestec de fag și gorun, carpen, tei, frasin. Vegetația intrazonală este reprezentată prin păduri de luncă, fânețe de luncă, stuf, papură. Întregul covor vegetal spontan este deosebit de util, atât pentru hrana animalelor, cât și ca plante melifere și medicinale. Fauna cuprinde printre altele ursul brun, cerbul carpatin, căprioara, mistrețul, iepurele, fazanul, iar în apele curgătoare și lacustre păstrăvul, crapul.

Flora și fauna caracteristice podișului Transilvaniei sunt ocrotite în numeroase rezervații, între care aminitim: pădurea seculară de stejari de pe terenurile mlăștinose de la Mociar; ”Bujorul Românesc” din Valea Botei Mari de la Zau de Câmpie, ”Poiana de Narcise” de lângă Gurghiu și parcul dendrologic din Gurghiu.

Resursele naturale ale solului și subsolului sunt: gaz metan, păduri întinse de foioase și conifere (216.170 hectare - aproximativ o treime din suprafața județului) zăcăminte de sare, roci pentru construcții, ape minerale.