Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureş

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

 

 

 


R O M Â N I A
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI MURES

Regulament de organizarea si functionare
a Centrului de Mediere al Camerei de Comert si Industrie Mures

Art.1. Centrul de Mediere este o structura fara personalitate juridica a Camerei de Comert si Industrie a Judetului Mures, infiintata in baza art. 4 lit. i) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comert din Romania , art. 6 alin. 9) din Statutul CCI Mures, art. 22 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea Codului de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati si a normelor europene referitoare la mediere.
Art.2. (1) Centrul de Mediere are sediul in Targu Mures, strada Primariei, nr. 1, judetul Mures.
(2) Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Judetului Mures poate decide sa infiinteze puncte de lucru ale Centrului de Mediere.

Art. 3. Centrul de Mediere are urmatoarele atributii:
(1) organizeaza si administreaza medierea litigiilior pentru membrii sai si pentru oricare din persoanele care apeleaza la aceasta modalitate legala de rezolvare amiabila a litigiilor;
(2) promoveaza activitatea de mediere în mediul de afaceri din Judetul Mures, prin:
a) promovarea CCI Mures şi a activitatii Centrului de Mediere prin intermediul publicatiilor si prin intermediul structurilor CCI Mures;
b) organizarea de evenimente / colaborarea pe bază de parteneriat cu părţi interesate în domeniul medierii;
(3) ia masuri pentru organizarea de cursuri de formare si perfectionare in domeniul medierii precum si de sesiuni de informare in domeniul medierii;
(4) desfasoara activitati pentru atragerea de resurse prin proiecte in domeniul medierii.

Art. 4. Centrul de Mediere este coordonat de un Consiliu Consultativ ; acesta este compus din 7 persoane, din cadrul CCI Mures si colaboratori externi specializati, numite de catre Colegiul de Conducere al CCI Mures. Consiliul Consultativ are in conducerea sa un Presedinte si doi Vicepresedinti care sunt numiti la propunerea Presedintelui CCI Mures.

Art. 5. Atributiile Consiliului Consultativ sunt:
(1) stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul de Mediere al CCI Mures si mediatorii autorizati, a modelului cererilor de aderare a mediatorilor externi la Centrul de mediere al CCI Mures, precum si a modelului contractului cadru de prestari servicii incheiat de catre CCI Mures cu mediatorii externi care adera la Centrul de mediere al CCI Mures ; stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul de Mediere al CCI Mures si alte structuri din domeniul medierii, pe baza unor acorduri de parteneriat;
(2) intocmirea si actualizarea listei mediatorilor Centrului de Mediere al CCI Mures ;
(3) propunerea spre aprobare Presedintelui CCI Mures a taxelor pentru organizarea si administrarea medierii litigiilior ;
(4) propunerea spre aprobare Colegiului de Conducere al CCI Mures a modificarilor si/sau completarilor la prezentul Regulament;
(5) propunerea spre aprobare Colegiului de Conducere al CCI Mures a procedurii de mediere in cadrul Centrului de Mediere al CCI Mures.
(6) coordonarea organizarii activitatii de formare si perfectionare in domeniul medierii;

Art. 6. Consiliul Consultativ se intalneste lunar în primul semestru de activitate, după care întalnirile se vor desfaşura trimestrial, sau ori de cate ori se va considera necesar. Convocarea Consiliului Consultativ se va realiza de catre Presedinte sau unul dintre Vicepresedinti.

Art. 7. Membrii Consiliului Consultativ pot fi revocati de catre Colegiul de Conducere al CCI Mures.

Art. 8. (1) Centrul de Mediere are un Secretariat tehnic compus din 2 salariati ai CCI Mures, numiti de catre Presedintele CCI Mures.
(2) Secretariatul tehnic va asigura suportul necesar desfasurarii activitatii Centrului de Mediere, si anume: organizarea unui Registru Unic al Centrului de Mediere al CCI Mures, redactarea si inregistrarea invitatiilor la mediere, stabilirea si confirmarea intalnirilor intre partile aflate in conflict, pregatirea si inregistrarea cererilor de mediere, redactarea antecontractelor si contractelor de mediere, redactarea si inregistrarea proceselor verbale privind prezenta partilor la sedinta de mediere, redactarea si inregistrarea proceselor verbale de inchidere a medierii, redactarea si inregistrarea acordurilor de mediere, transmiterea si inregistrarea formularelor de acceptare a medierii, evidenta tuturor documentelor legate de activitatea Centrului de Mediere, precum si orice alte activitati necesare bunei functionari a Centrului de Mediere.
(3) Personalul secretariatului tehnic participa la mediere cu acordul partilor aflate in conflict , dupa semnarea unui acord de confidentialitate.

Art. 9. Activitatea de mediere este efectuata de catre mediatori care indeplinesc conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt incadrati in munca la CCI Mures sau au o forma de colaborare in acest sens.
Art. 10. Activitatea de mediere se desfasoara la sediul Centrului de Mediere sau / si la punctele de lucru aprobate.
Art. 11. Veniturile Centrului de Mediere al CCI Mures constituie venituri proprii ale CCI Mures si provin din :
a) Taxe din organizarea si administrarea medierii litigiilior ;
b) Taxe din organizarea seminariilor / sesiunilor in domeniul medierii;
c) Donatii, sponsorizari, finantari si orice alte surse de venit, dobandite in conditiile legii;
d) Incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
e) Alte surse.

Art.12. Evidenta financiar - contabila a Centrului De Mediere al CCI Mures va fi tinuta de catre Departamentul financiar-contabil al CCI Mures.

Art.13. Prezentul Regulament de organizare si functionare a Centrului de Mediere al CCI Mures, se va completa sau modifica, dupa caz, la propunerea Consiliului Consultativ cu aprobarea Colegiului de Conducere al CCI Mures.

Art. 14. Prezentul Regulament de organizare si functionare a Centrului de Mediere al CCI Mures a fost aprobat de Colegiului de Conducere al CCI Mures.