f Camera de Comert
 

Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureş

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

 

 

 

CENTRUL DE MEDIERE
AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE MURES

N O R M E
Privind taxele si cheltuielile de mediere

Art. 1. (1) In temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizarea si functionare a Centrului de Mediere al Camerei de Comert si Industrie Mures (CCI Mures) si ale art. 22 din Procedura de mediere a Centrului de Mediere al CCI Mures, pentru remunerarea serviciilor prestate in organizarea si efectuarea activitatii de mediere, CCI Mures, prin Centrul de mediere, percepe taxe de mediere conform dispozitiilor din prezentele norme.
(2) Taxele de mediere includ costurile de organizare si administrare a Centrului de mediere si onorariul mediatorului ales de catre parti.
(3) Taxele de mediere sunt de doua feluri : a) taxa de initiere a medierii ; b) taxa de mediere propriu-zisa.
(4) In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) si art. 46 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile neprevazute aparute pe parcursul procedurii de mediere si care sunt efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora vor face obiectul unei anexe la contractul de mediere si vor fi suportate de catre parti.

I. Taxa de initiere a medierii:
Art. 2 (1) Taxa de initiere a medierii la initiatia uneia dintre partile aflate in conflict este de 100 lei si se achita la data inregistrarii cererii de initiere a medierii.
(2) Taxa de initiere a medierii la initiatia tuturor partilor aflate in conflict (cererea de mediere comuna) este de 200 lei si se achita la data inregistrarii cererii de initiere a medierii. Taxa se imparte in mod egal intre partile solicitante, daca partile nu convin altfel.
.

II. Taxa de mediere propriu-zisa:
Art. 3 (1) Pentru cererile de mediere al caror obiect este evaluabil in bani, taxa de mediere are doua componente care se insumeaza, respectiv: A. Taxa de mediere / sedinta ; B. Taxa procentuala.
(2) Componenta A - Taxa de mediere / sedinta, are cuantumul specificat in tabelele a) si b) ; se plateste integral, cu numerar sau prin virament bancar, dupa incheierea contractului de mediere si inainte de fiecare sedinta de mediere; daca partile nu convin altfel, taxa se imparte in mod egal intre partile solicitante.
(3) Componenta B - Taxa procentuala, se calculeaza prin aplicarea procentelor specificate in tabelele a) si b) la valoarea obiectului cererii de mediere ; se plateste integral, cu numerar sau prin virament bancar, o singura data, in termen de 3 zile bancare de la incheierea contractului de mediere ; daca partile nu convin altfel, taxa se imparte in mod egal intre partile solicitante.
(4) Baza initiala de calcul a Componentei B – Taxa procentuala este valoarea declarata de catre parti a obiectului cererii de mediere.
(5) Componenta B – Taxa procentuala se recalculeaza si se regularizeaza, in plus sau in minus, in cazurile in care valoarea declarata initial de catre parti a obiectului cererii de mediere se modifica prin evaluare sau expertiza.
(6) Diferentele de taxa procentuala rezultate din regularizarile efectuate conform prevederilor alin. (5) se platesc / se restituie, dupa caz, in termen de 3 zile bancare de la data recalcularii taxei.
(7) Tabelele a) si b) sunt urmatoarele :

Tabelul a) conflicte interne:

Valoarea obiectului cererii de mediere – lei A. Taxa de mediere / sedinta
- lei - B. Taxa procentuala
- lei -
Pana la valoarea de 5.000 lei 400 -
Intre 5.001 lei si 25.000 lei 600 1,5 %
Intre 25.001 lei si 50.000 lei 800 1,2 %
Intre 50.001 lei si 250.000 lei 1.000 1 %
Peste 250.000 lei 1.200 0,5 %

Nota : La taxele A si B din tabel se adauga TVA.

Tabelul b) conflicte transfrontaliere:

Valoarea obiectului cererii de mediere – euro A. Taxa de mediere / sedinta
- euro - B. Taxa procentuala
- euro -
Pana la valoarea de 10.000 euro 200 -
Intre 10.001 euro si 50.000 euro 250 1,5 %
Intre 50.001 euro si 100.000 euro 500 1,2 %
Intre 100.001 euro si 500.000 euro 650 1 %
Intre 500.001 euro si 1.500.000 euro 1.250 0,8 %
Peste 1.500.000 euro 1.750 0,5 %

Nota : La taxele A si B din tabel se adauga TVA ; taxele se platesc in euro sau in lei, conform normelor legale romane ; pentru plata in lei se aplica cursul de schimb euro/lei al BNR din ziua platii.

Art. 4. (1) Cererile de mediere al caror obiect nu este evaluabil in bani se taxeaza in felul urmator: a) in conflictele interne: 400 lei / sedinta; b) in conflictele transfrontaliere : 200 euro / sedinta.
(2) Taxa de mediere prevazuta la alin. (1) se plateste integral, cu numerar sau prin virament bancar, dupa incheierea contractului de mediere, si anterior fiecarei sedinte de mediere. Taxa se imparte in mod egal intre partile solicitante, daca partile nu convin altfel.

Art. 5. Partilor li se restituie 50 % din Componenta B - Taxa procentuala achitata, in urmatoarea situatie : daca mediatorul este nevoit sa denunte contractul de mediere in cazurile prevazute de normele legale si procedura de mediere a Centrului de mediere al CCI Mures, si respectivele parti nu sunt de acord sa continue medierea cu un alt mediator ales din cadrul Centrului de mediere al CCI Mures.

Art.6. Onorariul mediatorului/mediatorilor externi alesi de catre parti este de 50 % din taxele prevazute la art. 2 alin. (2), art. 3 si art. 4.

Art. 7. Prezentele norme fac parte integranta din Procedura de mediere a Centrului de mediere al CCI Mures.

PRESEDINTE VASILE POP