Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureş

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

Drepturi si obligatii statutare

Extras din Statutul CCI Mures

Art. 13. Membrii Camerei au dreptul:

a) sa participe la adunarile generale ale Camerei, sa puna în discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza comertul, industria, agricultura si bunul mers al Camerei;

b) sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale Camerei;

c) sa beneficieze, în conditiile stabilite de Adunarea Generala, de serviciile Camerei privitoare la: documentarea, informarea si reclama comerciala a membrilor; la obtinerea certificatelor, atestarilor si avizelor ce intra în competenta Camerei; la specializarea profesionala a membrilor ca si la celelalte servicii si facilitati acordate de Camera.

d) sa participe la societatile infiintate de Camera având ca scop desfasurarea de activitati în interesul lor;

e) sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, în vederea promovarii acestor interese.

Art. 14. (1) Membrii Camerei au urmatoarele îndatoriri:

a) sa respecte prevederile prezentului statut si ale hotarârilor Adunarii Generale si sa dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor Camerei;

b) sa plateasca taxa de înscriere si cotizatiile anuale stabilite de Adunarea Generala.

c) sa-si desfasoare activitatea cu respectarea legii evitând orice act de concurenta neloiala;

d) sa ia în considerare toate acordurile stabilite de Camera cu diverse institutii sau organizatii din diferite domenii, din tara si din strainatate, si sa activeze conform hotarârilor si recomandarilor organelor de conducere;

e) sa participe activ la toate actiunile Camerei;

f) sa respecte cu strictete prevederile codului etic;

g) atunci când pentru activitatea Camerei este necesar, sunt obligati sa-i puna la dispozitie informatiile necesare, fiind obligati totodata a pastra secretul informatiilor comerciale primite de la Camera.

(2) Nerespectarea indatoririlor statutare de catre membrii Camerei se constata de Comitetul de directie care, prin hotararea motivata de constatare, va putea, totodata, sa aplice si urmatoarele sanctiuni:

  • avertisment;
  • excludere.

(3) Hotararea Comitetului de directie se comunica membrului respectiv, in termen de 15 zile de la adoptare, cu scrisoare recomandata si confirmare de primire. Impotriva hotararii se poate face contestatie la Colegiul de Conducere, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea de solutionare adoptata de Colegiul de Conducere este definitiva.

Art. 15. (1) Calitatea de membru al Camerei înceteaza prin:

a) desfiintarea personalitatii juridice a societatii sau a existentei organizatiei respective si a activitatii acesteia;

b) renuntarea la calitatea de membru;

c) excludere, pe baza hotararii motivate a Comitetului de directie, pentru incalcarea grava si/sau repetata a indatoririlor statutare, declararea starii de faliment, ori condamnarea pentru o fapta penala si neplata cotizatiei anuale pana la data limita de 30 decembrie, prevazuta la art. 12. .

(2) Pierderea calitatii de membru se constata de Comitetul de directie prin hotarare. Hotararea se comunica membrului în cauza cu scrisoare recomandata si confirmare de primire, in termen de 15 zile. Hotararea Comitetului de directie poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, la Colegiul de Conducere, a carui hotarâre de solutionare este definitiva.

Art. 16. Intentia de retragere din Camera de Comert si Industrie jud.Mures trebuie prezentata în scris cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea anului calendaristic. Calitatea de membru înceteaza la expirarea termenului.

« Înapoi