Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureș

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

iNduce 4.0

induceLogo

Abordarea formării bazată pe activităţi practice în domeniul Industriei 4.0

Abordarea formării bazată pe activităţi practice în domeniul Industriei 4.0

pentru o industrie europeană competitivă

 • Programul : Erasmus + 2017
 • Numar de referinta : 2017-1-RO01-KA202-037222
 • Acţiune cheie : Cooperarea pentru inovare şi schimbul de bune practici
 • Acţiunea : parteneriate strategice pentru educaţia şi formarea profesională
 • Durata : octombrie 2017 - septembrie 2019
 • Industria este un pilon central al economiei europene

Provocarea noastră este de a se asigura că toate sectoarele industriale utilizează cele mai bune tehnologii noi şi gestionează tranziţia către produse şi procese digitizate de valoare mai înaltă, cunoscute sub denumirea de "Industria 4.0".

Noile abilităţi şi calificări ale angajaţilor

Evoluţia digitală modifică cerinţele pentru angajaţi în toate etapele lanţului valoric - de la dezvoltare, la producţie şi până la vânzări. Procesele şi modelele de afaceri necesită noi calificări şi aptitudini ale angajaţilor deoarece cunosc o evoluţie rapidă bazată pe date .

Scopul proiectului iNduce 4.0 este de a stabili parteneriate de afaceri durabile în domeniul EFP care vizează promovarea învăţării la locul de muncă pe tema Industriei 4.0 , acordând o atenţie deosebită formării în domeniul uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a companiilor şi a furnizorilor de EFP. În acelaşi timp, proiectul iNduce 4.0 îşi propune să abordeze schimbările aduse de cea de-a 4-a revoluţie industrială , care va afecta în mod inevitabil sectorul de producţie al tuturor membrilor UE.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Crearea unui pachet flexibil de învăţare pentru învăţarea la locul de muncă care să ofere cunoştinţe tehnice fundamentale pe tema Industriei 4.0.
 • Crearea unei metodologii aprofundate pentru angajaţii IMM-urilor actuale şi viitoare (studenţi / ucenici EFP) pe tema Industriei 4.0, stimulând astfel capacitatea IMM-urilor de tranziţie prin dezvoltarea competenţelor necesare pentru "Fabrica viitorului".

GRUPURI ŢINTĂ

 • Managerii IMM-urilor din sectorul de producţie
 • şefi de departamente (producţie, logistică etc.) în IMM-urile din sectorul de producţie
 • Viitorii angajaţi ai IMM-urilor din sectorul de producţie (studenţi / ucenici))
 • Furnizori / formatori EFP / consultanţi

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ŞI REZULTATELE

 • O1: Analiză de ultimă oră privind lacunele de cunoştinţe pe tema Industriei 4.0.
 • O2: Curs de instruire 4.0, disponibil pe un portal educaţional deschis online.
 • O3: Instruire 4.0 Metodologia practică pentru învăţarea la locul de muncă.
 • Evenimente de multiplicare.

Consorţiul INDUCE 4.0 reprezintă un parteneriat de cercetare EFP, care vizează

 • crearea unei abordări flexibile de instruire bazate pe muncă, care va permite IMM-urilor să-şi pregătească angajaţii actuali şi viitori (studenţi / ucenici) pentru schimbările apărute ca urmare a celei de-a 4-a revoluţii industriale;
 • să permită furnizorilor / formatorilor / consultanţilor EFP să răspundă în mod adecvat nevoilor organizaţionale prin realizarea iniţiativelor comune de afaceri-EFP, cu accent pe subiectul Industrie 4.0.

Fiecare dintre rezultatele intelectuale ale proiectului urmăreşte să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

O1 vizează cartografierea celor mai importante lacune ale cunoştinţelor şi abilităţilor din domeniul Industriei 4.0 şi a dificultăţilor întâlnite de IMM-uri în procesul de organizare a iniţiativelor WBL.

O2 furnizează cunoştinţele tehnice în domeniul industriei 4.0 şi baza de cunoştinţe pentru construirea unei formări profesionale.

O3 vizează dotarea IMM-urilor şi a părţilor interesate din domeniul EFP cu un plan de mentorat şi un program de ucenicizare adaptat cursului de formare INDUCE 4.0.

http://induce-project.eu/wp-content/uploads/2018/04/outputs1-ro-768x503.png

Parteneri

Consorţiul proiectului INDUCE 4.0 este format din 7 parteneri din 6 ţări (România, Polonia, Portugalia, Germania, Bulgaria şi Cipru), a căror selecţie s-a bazat pe următoarele criterii:

 • Expertiza relevantă şi experinţă în contextul activităţilor proiectului
 • Diversitatea organizaţiilor
 • Participarea la proiectele UE
 • Diversitatea geografică şi lingvistică a consorţiului
 • Capacitatea de diseminare

Organizaţiile partenere sunt foarte diverse şi, prin urmare, vor aduce cunoştinţe complementare care sunt necesare datorită interdisciplinarităţii subiectului proiectului.

Universitatea "Petru Maior" - UPM, România

www.upm.ro

Universitatea "Petru Maior" (UPM), parte a sistemului de învăţământ din România, este o instituţie de stat pentru învăţământul superior şi formare profesională creată în 1961, cu o tradiţie de 56 de ani, care educă peste 4000 de studenţi în prezent, având 287 de angajaţi. A fost creată ca urmare a nevoii de specialişti în regiunea Mureş.

În cadrul UPM funcţionează Centrul de Instruire şi Perfecţionare orientat spre dezvoltarea activităţilor legate de programele educaţionale clasice prin formarea profesională iniţială şi continuă complexă, ca un institut de formare profesională la nivel terţiar, care are o misiune importantă: de a contribui la formarea iniţială şi continuă a specialiştilor în diverse domenii solicitate de piaţa muncii.

UPM are mai mult de 20 de ani de experienţă în implementarea proiectelor finanţate de UE, inclusiv proiecte în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea tehnologiilor educaţionale e-learning / b-learning / m-learning. UPM este, de asemenea, acreditată prin Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior 2014-2012.

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş - CCIM, România

www.cciams.ro

CCIM a fost înfiinţată în 1990 ca o organizaţie neguvernamentală, de sine stătătoare, de utilitate publică, care susţine interesele comunităţii de afaceri din judeţul Mureş.

Judeţul Mures are o pondere importantă în producţia industrială naţională (pe locul 8 în ţară din 41 de judeţe). Industria judeţului Mureş se caracterizează printr-o varietate de industrii prelucrătoare de importanţă naţională.

De asemenea, CCIM acţionează ca furnizor de educaţie şi formare continuă pentru adulţi, având ca scop oferirea de cursuri de formare care să sporească în mod constant aptitudinile şi capacitatea de angajare pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii.

În calitate de furnizor de EFP, CCIM organizează în cooperare cu întreprinderile locale cursuri de calificare care răspund cerinţelor specifice pieţei forţei de muncă în sectoare precum: prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, industria automobilelor, fabricarea confecţiilor, industria alimentară, catering şi comerţ.

Institutul de Cercetări Industriale pentru Automatizări şi Măsurători - PIAP, Polonia

www.piap.pl

Institutul de Cercetare Industrială pentru Automatizări şi Măsurători (PIAP) este un institut public de cercetare, care face parte din Top Zece institute de cercetare din Polonia privind dezvoltarea de noi tehnologii. PIAP a fost înfiinţat în 1965 ca un institut naţional, care a avut ca sarcină de bază pregătirea şi implementarea noilor tehnologii, a sistemelor de automatizare, a instalaţiilor de producţie şi a echipamentului de măsurare specializat în diferite ramuri ale industriei.

În prezent, activităţile PIAP se axează pe următoarele domenii:

a) automatizarea şi robotizarea proceselor de producţie, b) automatizarea transportului între standurile de operare, c) sisteme de control al calităţii cu tehnică video, d) soluţii de învăţare automată (inteligenţă artificială), e) roboţii mobili utilizaţi în scopuri speciale, f) sisteme de măsurare industriale, g) echipamente specializate de măsurare şi inspecţie, h) reciclarea autovehiculelor.

De asemenea pentru activităţile PIAP sunt importante instruirea şi educaţia. PIAP organizează diferite cursuri de instruire pentru industrie, şcoli tehnice şi studenţi.

Institutul pentru Tehnologie şi Calitate - ISQ, Portugalia

www.isq.pt

Institutul pentru Tehnologie şi Calitate (ISQ) este o instituţie tehnologică privată, nonprofit şi independentă, înfiinţată în 1965, care desfăşoară în prezent operaţiuni în peste 40 de ţări din întreaga lume (UE, Europa de Est, Africa, America şi Asia) ce oferă experienţă în inspecţii tehnice, asistenţă tehnică pentru proiecte inginereşti, servicii de consultanţă şi activităţi de formare, susţinute de activităţi transversale de cercetare şi dezvoltare precum şi de 16 laboratoare acreditate. ISQ are 1400 de angajaţi la nivel mondial, dintre care 780 în Portugalia, iar 55% sunt absolvenţi de învăţământ superior.

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea este unul dintre factorii cheie de succes în istoria ISQ în cei aproape 50 de ani de existenţă. ISQ a realizat peste 400 de colaborări de cercetare şi dezvoltare internaţionale, cu peste 1200 de parteneri naţionali şi internaţionali, atât industriali, cât şi universitari. ISQ promovează transferul de tehnologie pentru industrie, contribuind astfel la "valoare intrinsecă a ţărilor" din întreaga lume.

Cu o experienţă de peste 25 de ani de participare la proiecte finanţate de UE, ISQ în ansamblu a promovat sau a participat la peste 500 de proiecte, inclusiv proiecte în domeniul învăţării de-a lungul vieţii, sprijin pentru IMM-uri şi dezvoltarea capitalului uman.

Asociaţia Europeană a Institutelor de Formare Profesională - EVBB, Germania

www.evbb.eu

Asociaţia Europeană a Institutelor de Formare Profesională (EVBB) este o asociaţie europeană umbrelă a cărei membri sunt asociaţii şi care coordonează instituţii şi furnizori de educaţie la nivel naţional, regional şi local.

Activitatea obiectivă a EVBB este îmbunătăţirea calitativă a educaţiei şi formării profesionale în ţările europene şi o sporire a eforturilor depuse în domeniul educaţiei la nivel european.

EVBB colaborează îndeaproape cu Asociaţia Europeană de Formare Profesională (EVTA) şi organizează conferinţe internaţionale anuale vizitate de părţile interesate din domeniul EFP din întreaga Europă. În 2016, conferinţa internaţională anuală a fost vizitată de peste 160 de părţi interesate.

EVBB face parte din grupul de experţi ai Direcţiei Generale de Ocupare a Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, fiind astfel un partener redutabil ca reţea europeană ce apără interesele furnizorilor europeni de EFP.

Centrul European pentru Calitate - ECQ, Bulgaria

www.ecq-bg.com

Centrul European pentru Calitate (ECQ) este o companie de consultanţă modernă înfiinţată în anul 2001. Compania este specializată în două domenii: dezvoltarea şi managementul proiectelor în cadrul diferitelor programe UE şi dezvoltarea şi implementarea standardelor internaţionale pentru managementul calităţii. Compania lucrează în strânsă colaborare cu mai mulţi parteneri străini, printre care instituţii de învăţământ şi universităţi, centre de calificare, organizaţii neguvernamentale, companii de consultanţă etc. ECQ are experienţă în formarea managerilor şi angajaţilor IMM-urilor în aplicarea diferitelor standarde de calitate.

Imaginea de partener de încredere se bazează pe experienţa de 12 ani în consultanţa profesională în colaborare cu municipalităţile, asociaţiile, camere de comerţ, centre de cercetare, întreprinderi, centre educaţionale, ONG-uri etc. De la înfiinţare ECQ a dezvoltat, sau a sprijinit realizarea de proiecte pentru mai mult de 70 de întreprinderi, peste 13 proiecte municipale şi peste 15 proiecte în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (inclusiv acţiunea centralizată 4).

PCX Calculatoare şi sisteme informatice - PCX, Cipru

www.pcxinfosys.eu

Compania PCX Calculatoare şi sisteme informatice (Computers & Information Systems Ltd) a fost înfiinţată în 1998 la începutul reformării educaţionale datorită tehnologiei şi dezvoltării World Wide Web. Viziunea şi obiectivul de viaţă al fondatorilor şi acţionarilor Companiei, cu o experienţă de peste două decenii în domeniu, este dezvoltarea tehnologică şi spirituală a Ciprului şi cea mai bună poziţionare a ţării pe harta culturală şi socială la nivel mondial.

Părţile interesate în companie au peste 20 de ani de activitate în Cipru şi în străinătate în noile tehnologii, computere, internet, multimedia şi aplicaţiile lor în soluţiile tehnologice pentru afaceri şi în educaţia şi formarea profesională. Compania oferă servicii de consultanţă pentru soluţiile tehnologice în afaceri, inclusiv dezvoltarea de software. Mai mult, o activitate importantă a companiei este funcţionarea centrului său de formare. Centrul de instruire, numit Cybernet Zenon, care face parte din reţeaua CYBERNET TRAINING CENTERS (www.cybernet.ac.cy) cu 15 sucursale în jurul Ciprului. Este cea mai mare reţea de formare din Cipru.

PCX prin centrul său educaţional, CYBERNET Zenon, are ca obiectiv menţinerea avangardei în sectorul de formare pe piaţa cipriotă.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să accesaţi: link-ul

Înapoi la pagina principală