Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureș

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

Comunicat de presa - Startup Weekend Mures

 

Oferta de servicii a Biroului de Asistență pentru Societățile Comerciale - BASC

Tarifele Biroului de Asistență pentru Societățile Comerciale - BASC

Tarifele nu includ TVA. Pentru toate tarifele se poate percepe o taxă de urgență de 30%.

Tehnoredactarea declarațiilor pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

35.000 lei

3.5 RON

Membri activi CCIA

25.000 lei

2.5 RON

   

Tehnoredactarea declarației pe proprie răspundere pentru asociat unic, persoană fizică și membru în asociație familială

60.000 lei

6 RON

   

Tehnoredactarea de hotărâri ale adunării generale/ pagină

300.000 lei

30 RON

Membri activi CCIA

250.000 lei

25 RON

   

Tehnoredactarea actului constitutiv al societății pentru:

 

a) societate în nume colectiv (S.N.C.) sau în

comandită simplă

650.000 lei

65 RON

Membri activi CCIA

600.000 lei

60 RON

   

b) societate cu răspundere limitată (S.R.L.) -

asociat unic

950.000 lei

95 RON

Membri activi CCIA

850.000 lei

85 RON

   

c) societate cu răspundere limitată (S.R.L.)

1.500.000 lei +10% (150 RON+10%)

pentru fiecare asociat în plus , când numărul lor este mai mare de doi

Membri activi CCIA

1.300.000 lei + 10% (130 RON+10%)

pentru fiecare asociat în plus, când numărul lor este mai mare de doi

   

d) societate pe acțiuni (S.A.) și în comandită pe

acțiuni cu 5 actionari

2.500.000 lei + 5% (250 RON+5%) pentru fiecare acționar, când numărul lor este mai mare de cinci

Membri activi CCIA

2.200.000 + 5% (220 RON+5%) pentru fiecare acționar, când numărul lor este mai mare de cinci

   

Tehnoredactarea actului adițional pentru schimbarea

 

a) sediului social

400.000 lei

40 RON

Membri activi CCIA

350.000 lei(35 RON)

   

b) denumirii firmei/emblemei (adaptare)

400.000 lei

40 RON

Membri activi CCIA

350.000 lei

35 RON

   

c) duratei societății

400.000 lei

40 RON

Membri activi CCIA

350.000 lei

35 RON

   

d) formei juridice

650.000 lei

65 RON

Membri activi CCIA

570.000 lei

57 RON

   

e) domeniului principal de activitate

400.000 lei

40 RON

Membri activi CCIA

350.000 lei

35 RON

   

f) administratorilor și/sau cenzorilor

650.000 lei

65 RON

Membri activi CCIA

570.000 lei

57 RON

   

g) altor elemente ale actului constitutiv (nume,

domiciliu, cota de profit și pierderi etc.)

400.000 lei

40 RON

Membri activi CCIA

350.000 lei

35 RON

   

h) completarea obiectului secundar de

activitate

550.000 lei

55 RON

Membri activi CCIA

500.000 lei

50 RON

   

i) recodificarea obiectului de activitate conf.

CAEN nou

400.000 - 1.200.000 lei

40-120 RON

Membri activi CCIA

350.000 - 1.100.000 lei

35 -110 RON

   

j) primirea/retragerea de asociați

550.000 lei

55 RON

Membri activi CCIA

500.000 lei

50 RON

   

k) majorarea capitalului social

650.000 lei

65 RON

Membri activi CCIA

570.000 lei

57 RON

   

l) reducerea capitalului social

300.000 lei

30 RON

Membri activi CCIA

270.000 lei

27 RON

   

m) înființarea de sedii secundare

300.000 lei

30 RON

Membri activi CCIA

270.000 lei

27 RON

n) divizarea/fuziunea societății

1.000.000 lei

100 RON

Membri activi CCIA

900.000 lei

90 RON

   

o) dizolvarea/lichidarea societății

700.000 lei

70 RON

Membri activi CCIA

650.000 lei

65 RON

   

Tehnoredactarea contractului de societate

800.000 lei

80 RON

Membri activi CCIA

700.000 lei

70 RON

   

Formare dosare comercianti

1.000.000 lei

100 RON

   

Obținerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social

60.000 lei

6 RON

   

Certificarea balanțelor și notelor contabile în cazul majorării capitalului social din profit sau alte surse legale și efectuarea unui raport de analiză

500.000 lei

50 RON

   

Efectuarea în numele solicitantului a depunerii capitalului social

100.000 lei

10 RON

Membri activi CCIA

80.000 lei

8 RON

   

Efectuarea în numele solicitantului a obținerii taxei de timbru judiciar

60.000 lei

6 RON

Membri activi CCIA

50.000 lei

5 RON

   

Obținerea în numele solicitantului a cazierului fiscal

100.000 lei

10 RON

Membri activi CCIA

80.000 lei

8 RON

   

Depunerea bilanțului contabil la ORC Mureș

33.613 lei

3.4 RON

Completare formulare

250.000 lei

25 RON

Plastifiere documente format A 4

70.000 lei

7 RON

Plastifiere documente format ½ A 4

35.000 lei

3.5 RON

Copii xerox/ pagină

3.000 lei

0.3 RON

Îndosariere acte / dosar

Indosariere acte dosar cu spiralare

40.000 lei

4 RON

100.000 lei

10 RON

Execuție ștampile

vezi anexa cu tarife

   

 

Îndrumare pentru completarea corectă a declaratiei pe proprie raspundere

A) PROTECȚIA MUNCII

50.000 lei (5 RON)

B) P.S.I.

50.000 lei (5 RON)

C) PROTECȚIA MEDIULUI

50.000 lei (5 RON)

D) SANITAR VETERINARĂ

50.000 lei (5 RON)

E) SĂNĂTATE PUBLICĂ

50.000 lei (5 RON)

« Înapoi